Hva er ligningsverdi?

26. februar, 2016|Kjøpe bolig, Selge bolig|

Høsten 2010 kom det nye regler for beregning av ligningsverdien. Formålet var å skape bedre sammenheng mellom boligers likningsverdi og omsetningsverdi. Verdien brukes egentlig kun til å beregne et skattegrunnlag til selvangivelsen din. […]