Forkjøpsrett innebærer at en fra samme borettslag kan komme inn og kjøpe boligen til samme pris som budgiver. De fleste borettslag har forkjøpsrett for sine medlemmer, men også selveiende boliger kan ha forkjøpsrett. Dersom en bolig/ leilighet er en del av et borettslag/ sameie med forkjøpsrett, må dette informeres om ved markedsføring av boligen. Dette har ikke andre følger for deg som selger enn at det kan forskyve prosessen med inntil 30 dager.

Vedtektene til borettslaget definerer når og på hvilken måte denne skal lyses ut.  For de større borettslagene lyser man ut enten før eller etter salg på forretningsfører sin hjemmeside, feks bob.no, obos.no eller vestbo.no.
For medlemmer kan dette være en gyllen mulighet til å slippe budrunden da man kan sitte på gjerdet og vente til boligen er solgt. Når boligen er solgt kan man tre inn i avtalen på de avtalte vilkår. For kjøpere som ikke er medlem av gjeldende boligbyggelag kan dette være et mareritt. Endelig får man tilslag på en bolig man vil ha også blir den kuppet uten muligheter for å høyne budet. Av denne grunn har noen kjøpere valgt å høyne bud kun for å minimere risikoen for at boligen blir tatt på forkjøpsrett. Informasjon om forkjøpsrett står i salgsoppgave. Ønsker man å benytte seg av forkjøpsrett må man følge med på hjemmesiden til forretningsføreren.

I små borettslag kan det være lurt at du som selger, eller megleren din, forhører seg med naboer om de har tenkt til å benytte seg av forkjøpsretten. Dersom de ikke ønsker det, kan de signere på en erklæring om dette og kontraktsmøtet med din kjøper kan gjennomføres umiddelbart etter budrunden. Slik er verdifull tid spart.

Les mer om borettslag her.