Høsten 2010 kom det nye regler for beregning av ligningsverdien. Formålet var å skape bedre sammenheng mellom boligers likningsverdi og omsetningsverdi. Verdien brukes egentlig kun til å beregne et skattegrunnlag til selvangivelsen din.

De nye reglene gjelder for alle boliger med unntak av våningshus, boliger i utlandet, boliger på Svalbard og fritidsboliger.

For å finne ligningsverdien kan du enten ta kontakt med skatteetaten, eller se på selvangivelsen din for foregående år, der boligens ligningsverdi står spesifisert. Eier du boligen din sammen med andre må dette tallet multipliseres med antall eiere. Dersom du eier flere boliger er det viktig at man oppgir ligningsverdien på rett bolig. Det er også viktig å sjekke om eiendommen som nå skal selges er oppgitt som primærbolig eller sekundærbolig. Dersom du er usikker kan du ta med selvangivelsen til megleren din, så får du hjelp til å finne frem til riktig informasjon. Høsten 2010 fikk 2,4 millioner boligeiere ny ligningsverdi på boligen sin. Målet er at ligningsverdien skal ligge på rundt 25 prosent av markedsverdi for bolig du bor i (primærbolig), og 40 prosent for andre boliger (sekundærbolig).

Samtidig ble bunnfradraget på formueskatten hevet til 700.000 for enslige og 1,4 millioner kroner for par. Boligeierne måtte selv supplere Skatteetaten med følgende informasjon: Areal (P-rom eller BOA); alder/byggeår og boligtype.

Markedsverdien finnes ved å gange antall kvadratmeter med stipulert kvadratmeterpris i det aktuelle området. Disse prisene hentes fra SSBs tall. Dette gjelder ikke dersom man nylig har kjøpt boligen. Da tas det utgangpunkt i kjøpesummen. Maksgrensen for ligningsverdi er på 30 prosent for primærboliger og 60 prosent for sekundærboliger. Fritidsboliger berøres ikke av ordningen.