Som selger av bolig, uansett boligtype, er du ansvarlig i hele fem år for skjulte
feil og mangler. Hvis boligkjøperen finner feil eller mangler, blir kravet i første omgang rettet mot deg. Har du tegnet eierskifteforsikring, henviser du kjøper direkte til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet tar saken videre, og du slipper å bruke tid og penger på krangling, uro, innhenting av informasjon og advokat. Forsikringen dekker ditt ansvar i fem år etter at boligen er solgt, som pliktig etter avhendingslova. Du som selger har nå en profesjonell part å forholde deg til. Dersom noe skulle dukke opp er det bare å henvise kjøper videre til forsikringsselskapet.

Selv om man har bodd lenge i boligen, er det umulig å kjenne eiendommen sin fullt ut. Skjulte feil og mangler kan forekomme på både nye og gamle boliger. Dårlig håndverkerarbeid kan ta år før det kommer frem i lyset. Bevisstheten  rundt forbrukernes rettigheter har blitt større, og terskelen for å klage har blitt lavere. Dersom uhellet først er ute er det ikke alle som har midlene som kreves for å håndtere saken. Dette gjelder alt fra advokathonnorar til eventuelle utbetalinger  til kjøper. Forsikringsselskapet  har spesialiserte folk som jobber  med reklamasjoner på bolig hver dag. Både kostnader til disse og eventuell erstatning til kjøper tar forsikringsselskapet seg av.

Forsikringen dekker:

Ditt ansvar som selger etter avhendingsloven. Prisavslag, erstatning og heving opptil salgssum på boligen.