Kjøpe bolig

  • borettslag eiendomsbloggen

Praksis rundt forkjøpsrett

15. september, 2016|Borettslag, Kjøpe bolig, Selge bolig|

Forkjøpsrett innebærer at en fra samme borettslag kan komme inn og kjøpe boligen til samme pris som budgiver. De fleste borettslag har forkjøpsrett for sine medlemmer, men også selveiende boliger kan ha forkjøpsrett. Dersom en bolig/ leilighet er en del av et borettslag/ sameie med forkjøpsrett, må dette informeres om ved markedsføring av boligen. Dette har ikke andre følger for deg som selger enn at det kan forskyve prosessen med inntil 30 dager. […]

Gode råd til deg som skal kjøpe bolig

6. juni, 2016|Kjøpe bolig|

Vi guider deg gjennom prosessen for et trygt boligkjøp: Hva vil du ha, og hvor vil du bo? Hvilke bydeler er aktuelle? Hvor stor plass trenger du? Det er viktig å sette seg godt inn i lokalmiljøet, slik at du er forberedt før en eventuell budrunde. […]

Hva er ligningsverdi?

26. februar, 2016|Kjøpe bolig, Selge bolig|

Høsten 2010 kom det nye regler for beregning av ligningsverdien. Formålet var å skape bedre sammenheng mellom boligers likningsverdi og omsetningsverdi. Verdien brukes egentlig kun til å beregne et skattegrunnlag til selvangivelsen din. […]

Regler for løsøre og tilbehør ved salg av bolig

24. februar, 2016|Interiør, Kjøpe bolig, Selge bolig|

(Gjeldende fra februar 2012) Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritids-boliger ved salg, er utarbeidet av Norges Eiendoms meglerforbund, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Service-kontor. […]