Praksis rundt forkjøpsrett

15. september, 2016|Borettslag, Kjøpe bolig, Selge bolig|

Forkjøpsrett innebærer at en fra samme borettslag kan komme inn og kjøpe boligen til samme pris som budgiver. De fleste borettslag har forkjøpsrett for sine medlemmer, men også selveiende boliger kan ha forkjøpsrett. Dersom en bolig/ leilighet er en del av et borettslag/ sameie med forkjøpsrett, må dette informeres om ved markedsføring av boligen. Dette har ikke andre følger for deg som selger enn at det kan forskyve prosessen med inntil 30 dager. […]